content marketing

1 post

Sannheten bak røykteppet

Innehaver av Skoddejuice, Roger Farstad, forklarer hva som er myter og fakta i kjølvannet av e-sigarett-epedemien i USA. Foto: Erik Hattrem


Drikker du metanol fra en brusflaske, er det ikke brusflasken som gjør deg blind.

I USA dør mennesker og e-sigaretter får skylden. Media er ikke gode nok til å faktasjekke, hevder norsk innholdsprodusent av e-røykvæske.

Den siste tiden har en del av mediebildet i Norge inneholdt nyheter fra USA og mennesker som har blitt alvorlig sjuke og i ytterste konsekvens mistet livet. Dødsfallene har blitt satt i sammenheng med bruken av e-sigaretter.

Her hjemme i Norge har både NRK-radio og andre grepet tak i hendelsene, diskutert temaet og forsøkt å frembringe fakta rundt eventuelle helseskadelige konsekvenser ved bruk av e-sigaretter.

E-sigarettvæske med smak består av grunnsubstansene glykol og glyserin. Her tilsettes presist tilmålt mengde av propylen glycol til en blanding i Skoddejuice eget laboratorium. Foto: Erik Hattrem

Bak firmaet Skoddejuice, som produserer innholdet til e-sigaretter, står Roger Farstad. Siden 2016 har han foredlet råvarene vegetabilsk glyserin og propylen glycol til væsken man tilsetter nikotin og bruker i e-sigaretter.

– Hendelsene i USA må man sette i en sammenheng hvor e-sigaretter har blitt fylt med et innhold som er skadelig. Om man drikker metanol fra en brusflaske, er det ikke brusflasken som gjør deg blind, men metanolen, sier Roger Farstad.

Han forteller at innholdet i produktene Skoddejuice foredler på sitt laboratorie, ikke tilfører oss annet enn eventuelt den nikotinen som er blandet inn. Resten er fordampet glyserin og glykol, som ingen forskningsrapporter til nå har kunnet dokumentere er skadelig.

Farstad og hans firma forlanger lab-rapporter fra alle leverandører og fører fullt kontrollskjema på både råvarer og lab-klima før det utføres produksjon i sterile omgivelser.

E-sigaretter er løsningen

Det er for de som skal slutte med vanlig tobakksrøyk e-sigaretten har sin misjon, mener Farstad.

– Hvert år dør rundt 6000 mennesker i Norge som en følge av tobakksrøyking. Hver gang noen slutter å røyke, gir det jobben min mening. Det helseskadelige blir erstattet av noe som ikke er skadelig, sier han og legger til at vanen med å inhalere noe varmt forblir, men at det i et helsemessig perspektiv ikke er en skadelig vane som forblir.

Det har blitt hevdet fra flere holdt, at det er smakstilsetningene som er de skadelige ingrediensene i e-sigarett-væsken. Til det forklarer Farstad:

– Vi handler inn smakstilsetninger fra bransjens fremste leverandører, som er globale aktører med forskning og innholds-sikkerhet av høyeste standard. De leverer smaker som er grundig analysert. Dette kan man sammenligne med hvor strengt det har vært de siste 30 årene for å levere røykvæske til teater-og filmbransjens røykmaskiner. Innhold som tilfører lukt og smak, må være absolutt ufarlig for mennesker i alle aldre å puste inn, sier han.

Fullt innsyn

Per dags dato har Farstad og Skoddejuice rund 100 forskjellige smaker i basisutvalget og ofte er det kunden som sammen med laboranten som designer frem en helt egen smak.

– Vi ser at kundene setter pris på å være nær produksjonen og liker et lokalprodusert produkt, sier han.

Farstad opererer et sterilt og høyteknologisk laboratorium ved Skoddejuice fasiliteter i Molde. Foto: Erik Hattrem

Skoddejuice eget butikkutsalg finner du i Moldegårdsveien 5 i Molde eller på nettstedet www.skoddejuice.no